שרון טנא


שרון טנא
סמנכל מכירות

סמנכל משאבי אנוש ,