אליהו נתן
מנהל החנות

מנהל מחלקת תשלומים וגבייה , מנהל מחלקת רכש 

אלי 054338677