סולמות


סולמות המיוצרות במפעל סולמות חגית (1990) בע"מ מפעל ייצור הסולמות הוא הגדול בישראל. הסולמות מיוצרים על פי ידע יחודי ולמפעל יכולת התאמת סולמות לדרישות וצרכים שונים.