MAKITA


בשנים האחרונות מדווח יבואן מקיטה על ביקוש מרשים ביותר, גם למוצרים החדשים של מותג זה. למעשה, זהו אחד מכלי העבודה הכי מבוקשים בארץ.