כלי עבודה


סטים ,מברגות, פטישונים ומקדחות, סטים נטענים, משחזות, מלטשות, מולטיטול, מסורים, מכשירי ופנסים.