AQUILA


מגוון רחב של ברזים המתאמים לשווק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר והותאם לשוק הישראלי בהתבבס על ניסיון של 60 שנה בשרות ענף הבנייה והשיפוצים.